Παραγωγή

Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη διαθέτουν μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής καφέ, στην οποία εφαρμόζεται ένα πλήρως ανεπτυγμένο, κατάλληλα επικυρωμένο και επαληθευμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (Σ.Δ.Α.Τ.-F.S.M.S.), βασισμένο στις αρχές του H.A.C.C.P.. Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος περιλαμβάνει όλα τα στάδια της επεξεργασίας του καφέ: τη φρύξη, την άλεση και την συσκευασία, λαμβάνοντας έτσι όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα προϊόντα που παράγει, συσκευάζει και διακινεί να είναι ασφαλή.

Παράλληλα, λειτουργεί και γραμμή παραγωγής αρωματικών καφέδων.Με πρωταρχικό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, φροντίζουμε να μην καταλήγουν τα υπολείμματα της παραγωγικής διαδικασίας στις χωματερές. Κάθε μήνα συγκεντρώνουμε το φλούδι που βγάζει ο ωμός καφές κατά τη φρύξη και το δωρίζουμε στις τοπικές Δημόσιες Αρχές για κομποστοποίηση. Αυτού του είδους η ανακύκλωση του βιοδιασπώμενου όγκου τον μετατρέπει σε καύσιμο για το τζάκι, pellet ή ακόμα και ζωοτροφή.

 

Παραγωγή καφέ