Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Τα προσωπικά σας δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σας σημείωμα, θα επεξεργαστούν με εχεμύθεια αποκλειστικά για το σκοπό κάλυψης της εργασιακής θέσης για την οποία υποβάλλατε αίτηση. Δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Καφεκοπτεία Λουμίδη, που έχουν δεσμευτεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Το βιογραφικό σας σημείωμα θα παραμείνει στα αρχεία της εταιρείας για 6 μήνες από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης σας.

Έχετε το δικαίωμα αποστέλλοντας αίτημα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gdpr@kl.gr να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, δηλαδή, να ζητήσετε τη διαγραφή τους, τη μεταβολή ανακριβών στοιχείων και περαιτέρω πληροφορίες. Η προστασία των παραπάνω στοιχείων καθώς και η τήρηση τους θα διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ν. 2472/1997, αλλά και τις νεότερες διατάξεις και εφαρμογές του νέου Γενικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων 2016/679, ως ισχύουν.”

Within Attica

Product deliveries are made in the Prefecture of Attica through the Courier Center company within 1-2 working days. 

Outside of Attica

The products are delivered to the rest of Greece through the Courier Center company within 3-6 working days. The transport company Courier Center, in order to better serve deliveries outside Attica, cooperates with the company Speedex.

If your order cannot be successfully delivered to the address you stated, the transport company, in order to deliver the products better and faster, cooperates with the Clever Services company, which includes selected clever point stores in Greece with extended service hours, early in the morning until late at night, 7 days a week.

For purchases over €30, shipping costs are free. For purchases under €30, the shipping charge is €2.50. The cash on delivery service is available with a charge of €1. The following products are subject to an additional shipping charge due to volumetric weight. The final shipping cost is automatically calculated at check out.

"Lumidis Coffee Cutting" Gift Sets
Greek Coffee Kit Greek Coffee | Large 
Elliniko automatic coffee maker BEKO

 

PROCEDURE FOR PLACING AN ORDER VIA E-SHOP:

Once you have completed your order and payment confirmation, the order is considered "accepted" and you will receive an "Order Confirmation" e-mail.

In the event that you do not receive the order confirmation e-mail, we recommend that you check whether the e-mail has gone into your spam folder. If in the end you have not received it, we recommend contacting the company's customer service department +30 210 3214426.

The "Confirmation" and "Shipping" e-mail of the order is not legal proof. The final invoice/receipt is included in the packaging of your order.

The orders are received by the cooperating courier company properly packed in order to ensure the quality of the products.

The above times are indicative. In any case, we do our best to ship your products as soon as possible. The company is not responsible for delays in the delivery of the order due to cases of force majeure such as strikes, severe weather etc. or in cases due to delays of the cooperating courier company.

Upon receipt of your order, you should inspect the products.

The cooperating companies may use the contact phone number you have declared for the purpose of updating the status of your order and also for research purposes.

At this time, it is not possible to pick up an online order from a physical store or by any means other than the default courier service.