Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων


Το όραμά μας είναι να διαιωνίσουμε το «Ελληνικό σπίτι του καφέ» με οδηγό την παράδοση της Οικογένειας Λουμίδη από το 1920.

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές αυθεντικές εμπειρίες μέσα από τον κόσμο του καφέ και των προϊόντων που εμπορευόμαστε.

Βάσει των ανωτέρω η εταιρία έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το σύστημα ISO 22000.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

 • Η πλήρης συμμόρφωση των τμημάτων με την νομοθεσία για τα τρόφιμα.
 • Ο χειρισμός των τροφίμων να γίνεται πάντα με ορθό τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι.
 • Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής
 • Όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στα τμήματα να λειτουργούν βάσει της παρούσας πολιτικής.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας, η εταιρεία τηρεί αυστηρή πολιτική υγιεινής και ασφάλειας των παρεχομένων τροφίμων, η οποία συνίσταται στο:

 1. να τηρεί επ’ ακριβώς το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000
 2. να ακολουθούνται κατά γράμμα όλες οι Διαδικασίες ,
 3. να γίνεται συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και ποιότητας
 4. να επαληθεύεται συνεχώς το σύστημα μέσω προγραμματισμένων ελέγχων,
 5. να παρακολουθούνται όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα της παραγωγικής διαδικασίας,
 6. να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενοι πόροι για τη διατήρηση και επικαιροποίηση του Συστήματος, την αγορά νέου, σύγχρονου εξοπλισμού, τη βελτίωση των εγκαταστάσεων και των υποδομών και του περιβάλλοντος εργασίας,
 7. να διατηρούνται οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους προμηθευτές, τους πελάτες, αλλά και τις αρχές
 8. να παρακολουθείται και να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία.
 9. να υπάρχει διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος
 10. να προχωρεί σε ανάλυση του περιβάλλοντος υπό την σκοπιά της ασφάλειας τροφίμων
 11. να απασχολεί Προσωπικό που με την εκπαίδευση του έχει αποκτήσει ισχυρή Εταιρική Κουλτούρα για την Ασφάλεια των Προϊόντων, έχει πλήρη επίγνωση των ευθυνών του απέναντι στους Καταναλωτές και μπορεί να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό & ηθικό τρόπο όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια κατανάλωσης των Εταιρικών Προϊόντων

Παράλληλα, έχουν τεθεί μετρήσιμοι στόχοι σχετικά με θέματα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.

Όλα τα παραπάνω, οδηγούν τη Διοίκηση και το προσωπικό να νιώθουν σίγουροι για τις υπηρεσίες και τα τρόφιμα που σας προσφέρουμε.

Εκ της Διοίκησης

Within Attica

Product deliveries are made in the Prefecture of Attica through the Courier Center company within 1-2 working days. 

Outside of Attica

The products are delivered to the rest of Greece through the Courier Center company within 3-6 working days. The transport company Courier Center, in order to better serve deliveries outside Attica, cooperates with the company Speedex.

If your order cannot be successfully delivered to the address you stated, the transport company, in order to deliver the products better and faster, cooperates with the Clever Services company, which includes selected clever point stores in Greece with extended service hours, early in the morning until late at night, 7 days a week.

For purchases over €30, shipping costs are free. For purchases under €30, the shipping charge is €2.50. The cash on delivery service is available with a charge of €1. The following products are subject to an additional shipping charge due to volumetric weight. The final shipping cost is automatically calculated at check out.

"Lumidis Coffee Cutting" Gift Sets
Greek Coffee Kit Greek Coffee | Large 
Elliniko automatic coffee maker BEKO

 

PROCEDURE FOR PLACING AN ORDER VIA E-SHOP:

Once you have completed your order and payment confirmation, the order is considered "accepted" and you will receive an "Order Confirmation" e-mail.

In the event that you do not receive the order confirmation e-mail, we recommend that you check whether the e-mail has gone into your spam folder. If in the end you have not received it, we recommend contacting the company's customer service department +30 210 3214426.

The "Confirmation" and "Shipping" e-mail of the order is not legal proof. The final invoice/receipt is included in the packaging of your order.

The orders are received by the cooperating courier company properly packed in order to ensure the quality of the products.

The above times are indicative. In any case, we do our best to ship your products as soon as possible. The company is not responsible for delays in the delivery of the order due to cases of force majeure such as strikes, severe weather etc. or in cases due to delays of the cooperating courier company.

Upon receipt of your order, you should inspect the products.

The cooperating companies may use the contact phone number you have declared for the purpose of updating the status of your order and also for research purposes.

At this time, it is not possible to pick up an online order from a physical store or by any means other than the default courier service.