Ο καφές της ποικιλίας Arabica είναι απαλός και αρωματικός, και αντιπροσωπεύει το 70% της παγκόσμιας παραγωγής. Τα καφεόδεντρα αυτά μεγαλώνουν σε μεγάλα υψόμετρα και είναι πολύ ευαίσθητα στις κλιματολογικές συνθήκες. Το υπόλοιπο 30% της παγκόσμιας παραγωγής αποτελείται από την ποικιλία Robusta, ο κόκκος της οποίας είναι πολύ πιο ανθεκτικός, και περιέχει σχεδόν τη διπλάσια ποσότητα καφεΐνης από τον κόκκο της Arabica.