Το 1822 παρουσιάστηκε στη Γαλλία το πρώτο πρωτότυπο μηχανής espresso.