Το 1629 άνοιξε το πρώτο καφενείο της Ευρώπης στη Βενετία και από εκεί τα καφενεία ως χώροι ανταλλαγής ιδεών, γνώσης, εστίες πολιτικών και φιλοσοφικών συζητήσεων εξαπλώνονται ραγδαία στην Ευρώπη.