Το ψήσιμο και η σημερινή μορφή του ροφήματος ξεκίνησε από τον 13ο αιώνα στην Υεμένη, ενώ γύρω στα 1400 άνοιξε το πρώτο καφεκοπτείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου και τέθηκαν οι βάσεις για να δημιουργηθούν καινούργιοι τόποι κοινωνικής συνάθροισης: τα καφενεία.