Η διαδικασία αρωματισμού πραγματοποιείται 4 με 5 μέρες μετά το καβούρδισμα, για να έχουν προλάβει οι κόκκοι να αποβάλλουν το διοξείδιο του άνθρακα που συνεχίζουν να παράγουν. Πρόκειται για φυτικά αρώματα, τα οποία έχουν σαν βάση τους τα έλαια ή την αλκοόλη. Τα αρωματικά υγρά αναμειγνύονται και επικαλύπτουν τους καβουρδισμένους κόκκους. Τα αρώματα απελευθερώνονται και αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο, όταν αλέθεται και παρασκευάζεται ο καφές.